Troldehaven ppo

Forsikring

Hos mig skal forældrene selv sørge for at have en ulykkesforsikring på barnet.

Forældrene er selv erstatningspligtige over for barnets tøj og ting.

Jeg har selv en heltidsulykkesforsikring.