Troldehaven ppo

Forsikring

Hos os skal forældrene sørge for at have en ulykkesforsikring på barnet.

Forældrene er selv erstatningspligtige over for barnets tøj og ting.

Vi har selv en heltidsulykkesforsikring.