Troldehaven ppo

Læreplanstemaer

Jeg arbejder med de 6 læreplanstemaer. Det gør jeg blandt andet igennem

sang og musik

leg og bevægelse

natur og udeliv.

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og fællesskab