Troldehaven ppo

Dagligdagen

Dagligdagen kommer til at se nogenlunde sådan ud:

06.45 - 07.30 Godmorgen og tilbud om morgenmad (havregrød, cornflakes, yoghurt og vand)

08.30 - 09.00 Formiddagsmad

09.00 - 11.15 Diverse aktiviteter (legestue, gåture, leg ude/inde, bevægelseslege eller andet)

11.15 - 12.00 Frokost (rugbrød med pålæg, grøntsager og mælk)

12.00 - 15.00 Puttetid, middagssøvn/hvile

15.00 - 15.30 Eftermiddagsmad (f.eks. brød, frugtgrød, yoghurt) og frugt. Dog ikke fredag.

Efter frugt leger vi inde eller ude, indtil børnene skal hjem

Dette vil være cirka tider, da det meget afhænger af børnenes alder og sovetider.